Novinky ze světa Witty

náhledovka The Marketing Times
Ani nelehká doba, která nastala vlivem dynamického šíření viru COVID-19, nás nezastavila v našem pracovním nasazení, pouze se naše působení přesunulo z reálného světa do virtuálního.