Certifikace

Certifikáty vystavované společností EKO‑KOM, a.s. vyzdvihují přínos zapojených společností a jejich podíl na systému třídění a recyklace obalů v České republice, který je jedním z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě!

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.