06Vážení obchodní partneři,

učinili jsme rozhodnutí, že určitou částku z každé přijaté objednávky za rok 2016 věnujeme na dobročinné účely.

Především díky Vám a Vašim objednávkám tak bylo možné předat věcný dar Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, která se věnuje komplexní léčbě dětí se zhoubným nádorem, zhoubným onemocněním krve a dětem s poruchou krvetvorby ve věku od 0 do 18 let.

Předmětem daru byly herní konzole Xbox One S, bezdrátové ovladače, hry a drobné dárky v celkové hodnotě 54 348 Kč. Doufáme, že dětem tímto alespoň trochu zpříjemníme jejich pobyt v nemocnici a usnadníme jim tak léčebný proces.

Proto bychom Vám chtěli jménem celého našeho týmu poděkovat za přízeň v roce 2016, bez které by uskutečnění tohoto daru nebylo možné a pevně věříme, že i v roce příštím ho budeme moci předat opět a přinejmenším ve stejné hodnotě.

Děkujeme!