Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.